Tjänster

  • Konsultation och förslag

    Det kan uppstå många behov av anpassade lösningar hos företag. Vanligt är ökade tidsvinster, ökad kundservice eller minskade kostnader. Vår affärsidé är att hitta kostnadsaffektiva lösningar som passar ditt företag.

  • Utveckling

    Modern utvecklingsmetodik baserad på .Net i kombination med Open Source tillåter oss att pressa tidsåtgång vid utveckling. Att följa modern standard och riktlinjer är en självklarhet. Därför håller också resultatet högsta kvalitét.

  • Leverans

    Uppföljning och kvalitétskontroll ingår alltid efter levererade uppdrag. Det är viktigt för oss att du är nöjd med din leverans och att allt fungerar som det är tänkt enligt uppsatta mål.