Mobila Applikationer

  • Windows Phone

    Microsoft Windows Phone är ett operativsystem avsett för smartphones. För surfplattor finns istället Microsoft Windows 8. Windows Phone levereras via olika mobiltillverkare, med vissa minimikrav på hårdvarustöd.

  • iPhone

    Apple iOS levereras som ett koncept i form av iPhone, iPod Touch och surfplattan iPad. Mobila applikationer för iPhone kan ges specifikt stöd för antingen iPhone, iPad eller iPod Touch, eller en kombination av dessa.

  • Android

    Google Android är liksom Apple iOS avsedd för både SmartPhones och surfplattor. Skillnaden är att Google Android levereras via olika mobiltillverkare vilket innebär att funktioner och hårdvarustöd varierar.