Mobila Hemsidor

  • Mobil hemsida

    En vanlig hemsida är inte alltid överskådlig och lättnavigerad på mindre pekskärmar och konkurrensen om mobila kunder gör en sådan anpassning självklar. Mobila hemsidor har en layout och navigering avsedd för mobila webbläsare och pekskärmar.

  • Mobila hemsidor eller Mobila appar

    Allt beror på behov och önskad funktionalitet och mobila appar utvecklas normalt för ett eller flera mobila operativsystem. En mobil hemsida däremot har fördelen att fungera oberoende av mobil plattform varför Appmetix ofta rekommenderar mobila hemsidor som ett kostnadseffektivt alternativ.