Windows Applikationer

  • Windows desktop

    Det finns alltid ett syfte och ett mål med en anpassad Windows applikation. Effektiv orderhantering, produktregister, kommunikationslösning eller något annat som underlättar verksamheten. Appmetix affärsidé är att hitta en kostnadsaffektiv lösning som passar ditt företag.

  • Windows Store Apps

    Lanseringen av Windows 8 innebär nya sätt att utveckla och distribuera Windows applikationer. Windows Store är en handelsplats för appar avsedda för surfplattor och datorer med Windows 8.